адвокат
Успешная практика адвокатского бюро

Суд первой инстанции не удовлетворил ходатайство прокурора о заключении  под стражу подозреваемого, после чего прокурор подал апелляционную жалобу, которая так же не была удовлетворена апелляционным судом.


________________________________________

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Апеляційне провадження № 11сс/818/1072/21 Головуючий 1ї інстанції Болибок Є.А.
Справа № 619/1069/21 (провадження 1-кс/619/580/21) Доповідач Шабельніков С.К.
Категорія: домашній арешт
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
1 липня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:
головуючого — Шабельнікова С.К,
суддів — Кружиліної О.А., Курила О.М.
секретаря — Вакула Н.С.
захисника — Бессонова В.А.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні Дергачівської окружної прокуратури Харківської області Сердюк К.В. на ухвалу слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 24 травня 2021 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП№3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №12021225280000041 від 05.02.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 185 КК України, —
В С Т А Н О В И Л А:
Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 24 травня 2021 року відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП№3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №12021225280000041 від 05.02.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 185 КК України.
Відносно ОСОБА_1 обранозапобіжнийзахід увигляді домашньогоарешту,з забороноюзалишати місцейого постійногопроживання заадресою: АДРЕСА_1 ,з 21години вечорадо 06години ранкунаступного дня,без дозволуслідчого,прокурора абосуду, на строк до 30 травня 2021 року і обов`язком прибувати за кожною вимогою до суду або до слідчого чи прокурора та покладено на нього обов`язки:
— не відлучатися за межі міста Дергачі Харківського району Харківської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду.
— повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця навчання/роботи;
— носити електронний засіб контролю.
На зазначену ухвалу слідчого судді прокурор у кримінальному провадженні Дергачівської окружної прокуратури Харківської області Сердюк К.В. подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати вказану ухвалу слідчого судді та обрати стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В обґрунтування апеляційної скарги прокурор посилається на неможливість застосування такого запобіжного заходу, як домашній арешт у зв`язку з наявністю ризиків, передбачених п.п. 1,3,4,5. Ризики обґрунтовує тим, що ОСОБА_1 скоїв тяжкий злочин, за який передбачено покарання до 6 років позбавлення волі, що спонукатиме підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування. Також, перебуваючи на свободі, він може негативно впливати на свідків, чим буде перешкоджати досудовому розслідуванню. ОСОБА_1 . Крім того, яка зазначив прокурор, 30.09.2020 до Дергачівського райсуду Харківської області направлено обвинувальний акту відношенні ОСОБА_1 за трьома епізодами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України та 21.01.2021 за ч. 2 ст. 186 КК України, рішення по яким на теперішній час не прийняте. Вказане свідчить про ризик вчинення підозрюваним іншого злочину.
Вважає, що вказане свідчить про неможливість застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а тому просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В судове засідання апеляційного суду прокурорбудучи належним чином повідомленим засобами телефонного зв`язку, відповідно до вимог ч.1 ст. 135 КПК України, не з`явився, причин неявки суду не повідомив.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 405, ч.2 ст. 422 КПК України, думку захисника підозрюваного — адвоката Бессонова В.А., колегія суддів вважає за можливе проведення апеляційного перегляду ухвали слідчого судді за відсутністю прокурора, оскільки неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття.
Заслухавши доповідь судді, пояснення захисника Бессонова В.А., який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь — яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 176 КПК України, до підозрюваного може бути застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора.
Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, як зазначено законодавцем в ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язані оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого, його майновий стан, наявність у нього судимостей та інше, як на те вказують положення ст. 178 КПК України.
Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства. Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи.
Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо слідчий доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. Відповідно до правової позиції, викладеної у п.80 рішення Європейського суду з прав людини від 10 лютого 2011 року у справі «Харченко проти України», при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обов`язково має бути розглянута можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів. Під час обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини. Сама по собі наявність ризиків та обґрунтованої підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення не свідчить про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та неможливість застосування інших запобіжних заходів.
Відповідно до вимог пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування підозрюваного, обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику.
Як зазначено законодавцем, у ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що рішення суду першої інстанції є обґрунтованим та постановлено з дотриманням зазначених вимог чинного та міжнародного законодавства.
Вирішуючи питання про обрання виду запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 , слідчим суддею проведено аналіз всіх ризиків, визначених частиною 1 статті 177 КПК України з урахуванням особливостей даного кримінального провадження та особи підозрюваного, із застосуванням міжнародного законодавства, зокрема практики ЄСПЛ та визнано обґрунтованою підозру ОСОБА_1 , у вчиненні ним злочинів, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 185 КК України. При цьому, слідчий суддя вважав, що прокурором не доведено наявності всіх обставин, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України та вважав за можливе застосувати більш м`який запобіжний захід для запобігання вищезазначеним ризикам, оскільки підозрюваний на момент вчинення ймовірних кримінальних правопорушень був неповнолітньою особою, на даний час не судимий, являється учнем 12 класу Комунального закладу «Дергачівський ліцей № 4», має постійне місце проживання. У зв`язку з цим, слідчий суддя застосував відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, поклавши на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, та роз`яснивши, що в разі їх невиконання до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Крім того, слідчим суддею наголошено, що ОСОБА_1 було повідомлено про підозру 30 березня 2021 року, а тому, з урахуванням п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців, а тому, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021225280000041 від 05.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України, повинно бути закінчене 30 травня 2021 року, встановивши з урахуванням викладеного, строк дії ухвали до 30 травня 2021 року.
Колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді щодо доведеності обґрунтованості підозри та необхідності застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, з покладенням на нього обов`язків: не відлучатися за межі міста Дергачі Харківського району Харківської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця навчання/роботи; носити електронний засіб контролю, який в повній мірі відповідає меті його застосування забезпеченню виконання підозрюваним покладних на нього процесуальних обов`язків та запобіганню спробам вчинити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.
На підтвердження обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 185 КК України, слідчим надано до клопотання докази, які зібрані під час досудового розслідування. Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді, що на момент вчинення кримінальних правопорушень, згідно підозри, підозрюваний був неповнолітньою особою. Враховуючи відомості про особу підозрюваного вбачається, що на даний час ОСОБА_1 не судимий, являється учнем 12 класу Комунального закладу «Дергачівський ліцей № 4», має постійне місце проживання. За таких обставин, а також при наявності постійного місця реєстрації та проживання, колегія суддів дійшла висновку, що саме запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, з покладенням на підозрюваного обов`язків: не відлучатися за межі міста Дергачі Харківського району Харківської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця навчання/роботи; носити електронний засіб контролю в повній мірі відповідатиме меті його застосування, а саме забезпеченню виконання підозрюваним покладних на нього процесуальних обов`язків та запобіганню спробам вчинити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.
Доводи прокурора щодо неможливості застосування більш м`яких запобіжних заходів з огляду на тяжкість кримінального правопорушення, яке інкримінується підозрюваному та обумовлення наявністю ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України не спростовують висновків слідчого судді, яким наведені обґрунтовані мотиви застосування саме такого запобіжного заходу. Колегія суддів зазначає, що сам по собі факт вчинення інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення та ймовірність призначення йому суворого покарання, за відсутності конкретних фактів ухилення його від слідства та суду, переховування, перешкоджання досудовому розслідуванню у будь-який спосіб та можливості незаконно впливати на свідків, на що посилався прокурор в апеляційній скарзі, не свідчить про недостатність запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час. Крім того, прокурор не надав і апеляційному суду будь-яких даних про те, що підозрюваний, після застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, порушував умови і не дотримувався покладених на нього обов`язків.
Таким чином, доводи апеляційної скарги не спростовують висновків слідчого судді, а обраний слідчим суддею запобіжний захід щодо підозрюваного, відповідає вимогам ст. ст. 177, 178, 181 КПК України.
За таких обставин, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді постановлена з дотриманням норм матеріального і процесуального права, у зв`язку з чим, апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а ухвала слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 24 травня 2021 року залишенню без змін.
Керуючись ч.2 ст. 376,ст.ст. 392, 404, 405, 407 ч. 3 п. 1, 418, 419, 423 КПК України, колегія суддів,-
П О С Т А Н О В И Л А :
Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні Дергачівської окружної прокуратури Харківської області Сердюк К.В. залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 24 травня 2021 року залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Головуючий
Судді